IV Kongres Politologii

Trwa rejestracja na IV Kongres Politologii, który odbędzie się w dniach 18-20 września w Lublinie. Zachęcam do zgłaszania uczestnictwa w panelu otwartym „Pojęcie ideologii w badaniach politologicznych”, który organizowany jest przeze mnie i Łukasza Dulębę. Panel umieszczony został w filarze IV – Badanie państwa w czasach zmiany. Rejestracji dokonać można na stronie internetowej IV Kongresu Politologii.

Dlaczego warto czytać Foucaulta?

Zapraszam do udziału w spotkaniu „Dlaczego warto czytać Foucaulta?”, którego gośćmi będą dr Mateusz Burzyk („Miesięcznik ZNAK”) oraz dr Piotr Lissewski (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu). Dyskusja, którą będę mieć zaszczyt poprowadzić, związana będzie z nowo wydanymi po polsku wykładami Michela Foucaulta pt. „Zło czynić, mówić prawdę. Funkcja wyznania w sprawiedliwości. Wykłady z Louvain, 1981”. Moją recenzję tego wydawnictwa przeczytać można na stronie Klubów „Tygodnika Powszechnego”, współorganizatora wydarzenia.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 8 maja 2018 r., w restauracji Pod Niebieniem przy poznańskim Starym Rynku.

Kurs podstaw PHP

Od 26 marca 2018 r. prowadzić będę dla studentek i studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu bezpłatny kurs podstaw programowania w języku PHP. Język ten jest wykorzystywany do tworzenia serwisów i aplikacji internetowych. Napisane zostały w nim m.in. Facebook, WordPress, Joomla, Tumblr czy Yahoo. Kurs ma, w moim zamierzeniu, służyć zaznajomieniu uczestniczek i uczestników z samymi podstawami programowania, jednak w praktyczny sposób. Więcej szczegółów – na pierwszym spotkaniu.

Kultura popularna i ideologia

25 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu odbędzie się współorganizowana przeze mnie, ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura popularna i ideologia”. Jej celem jest ukazanie sposobów interpretacji i analizy treści ideologicznych, zawartych w dziełach popkultury: filmach, serialach, muzyce czy grach komputerowych. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: ideologia.edu.pl.

Pieniądze pod choinką: jak rynek wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi?

Wielu ekonomistów twierdzi, że zamiast prezentami, bliskich i znajomych powinniśmy obdarowywać pieniędzmi. Zamiast tracić czas na poszukiwanie podarunku, który może okazać się nietrafiony, lepiej dać ludziom pieniądze, aby sami uczynili z nich najlepszy użytek. Niektórzy twierdzą jednak, że takie myślenie prowadzi do utraty pewnych istotnych wartości, nieprzeliczalnych na pieniądze. Jakie to wartości? I czy zastosowanie logiki rynkowej do tej sfery naszego życia jest rzeczywiście takie niebezpieczne? W jakim zakresie rynek jest skutecznym i efektywnym narzędziem organizacji naszego życia zbiorowego, a kiedy staje się czynnikiem niepożądanym?

4 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 poprowadzę spotkanie zatytułowane „Pieniądze pod choinką: jak rynek wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi?”, organizowane przez Klub „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się w restauracji Pod Niebieniem przy Starym Rynku 64/65.

Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Koncepcje demokracji agonistycznej”

6 listopada 2017 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu bronić będę pracy doktorskiej pt. Koncepcje demokracji agonistycznej. Rozprawa jest wynikiem badań nad rozwijanym od początku lat 90. XX w. nurtem normatywnej teorii politycznej, która odwołuje się do starożytnej kategorii agonu w teoretyzowaniu na temat współczesnej demokracji liberalnej.

Sprawiedliwość: jak postępować słusznie?

Czy aborcja powinna być legalna, bez względu na przyczynę? Czy osobom tej samej płci należy przyznawać prawo do zawierania małżeństw? Czy program „500+” jest słusznym wsparciem dla rodzin z dziećmi, czy raczej niesprawiedliwą redystrybucją pieniędzy z podatków?  Z tymi i podobnymi pytaniami spotykamy się każdego dnia. Niekiedy potrafimy na nie odpowiedzieć w sposób zdecydowany, innym razem nie umiemy ich jednoznacznie rozstrzygnąć. Często tych, którzy odpowiadają na te pytania inaczej niż my, oceniamy krytycznie: jak można tak myśleć?! To z kolei wieść może do bardzo ostrych sporów, których strony okopują się na swoich pozycjach i nie przyjmują do wiadomości żadnych argumentów swoich przeciwników. Nikogo, kto obserwuje scenę polityczną, nie trzeba przekonywać, iż jest to recepta na wiodące donikąd, nieledwie erystyczne starcie.

Celem zajęć Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, które prowadzić będę na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w semestrze zimowym roku akad. 2017/2018,  jest ukazanie, jakie racje kryją się za stanowiskami zajmowanymi przez ludzi w najbardziej spornych kwestiach moralnych. Obierając za naszego przewodnika profesora Michaela Sandela (Uniwersytet Harvarda), jednego z najwybitniejszych współcześnie filozofów politycznych, podczas zajęć zapoznamy się z fundamentami myślenia o polityce. Ta niezwykle przydatna wiedza umożliwi nam głębokie zrozumienie przyczyn sporów moralnych w życiu społecznym i politycznym, a także pozwoli na prowadzenie owocnej dyskusji na ich temat.

Po tych zajęciach na świat spoglądać będziemy zupełnie inaczej niż dotychczas.

O kinie politycznym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu współprowadzę z dr. Jakubem Jakubowskim konwersatorium z kina politycznego: „Od Leni Riefenstahl do Franka Underwooda: kino polityczne/polityka w kinie”. Odbywać się będą one w każdą środę o godz. 16.45 w sali 133.

Zajęciom towarzyszy serwis internetowy KinoPolityczne.pl.

O Machiavellim w „Przeglądzie Politycznym”

Głównym bohaterem numeru 139/140 „Przeglądu Politycznego” jest Niccolò Machiavelli. Sylwetka i dzieło florenckiego myśliciela rozpisane zostały na wiele głosów. Znajdziemy tu eseje znakomitych znawców pism Florentczyka, m.in. Quentina Skinnera, Herfrieda Münklera, Pierre’a Manenta oraz Maurizia Viroliego.

Na potrzeby tego numeru przełożyłem rozdział z „Machiavellego” Quentina Skinnera, a także napisałem tekst, w którym, odwołując się do szeregu klasycznych analiz, bronię Machiavellego przed zarzutem niemoralności.

Zobacz spis treści na stronie „Przeglądu Politycznego”.